Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2012

martali
martali
4240 16b0
Reposted fromdyspnea dyspnea viawarkocz warkocz
martali
6115 54a2
Reposted fromkarambol karambol viawarkocz warkocz

April 04 2012

martali
martali
90 % żeńskich feromonów uwalnia się przez skórę głowy, dlatego kobiety są niższe. Mężczyźni zakochują się w nich, gdy je przytulają.
Reposted fromstraps straps viamaraskowa maraskowa

March 30 2012

martali
6523 bddd 500
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viacalineczka calineczka
martali
6346 8ac0
Reposted fromforestmoon forestmoon viatouch-of-love touch-of-love
martali
6691 8ff8
Reposted fromOoliv Ooliv viatouch-of-love touch-of-love
martali
Reposted fromtomowa tomowa viapeace peace
martali
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viapeace peace
martali
Tylko pstryk i już nie ma mnie.
Czasem tylko tego chcę.
— Myslovitz
Reposted fromkatkad katkad viacalineczka calineczka
martali
Mogę się mylić, ale zdaje mi się, że po śmiechu można poznać ludzi, i jeśli przy pierwszym spotkaniu śmiech kogoś zupełnie nieznajomego spodoba się wam, śmiało twierdźcie, że to dobry człowiek.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacalineczka calineczka
martali
3071 fbe9 500
Reposted fromsail sail viacalineczka calineczka
martali
4035 da4f
Reposted fromretaliate retaliate

March 28 2012

martali
martali
2298 29a9
Reposted fromWatermelons Watermelons viamsz msz

March 25 2012

martali
Na 200 minut ze sobą przypada nam;
10 podszczypywań, 20 zdziwień, 30 świństw,
40 dogryzek, 50 pocałunków i 50 uśmiechów :)
— Onecik
martali
5949 830a
Reposted frompsychoCranberry psychoCranberry viawarkocz warkocz

March 24 2012

martali
0983 ccb1
martali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl